Přidán příspěvek do sekce Akce na jednotlivý měsíc


Vážení rodiče,

vzhledem k situaci jsme od zítřejšího dne - 23.10.2020 opět zpřísnili hygienické podmínky při vstupu do mateřské školy.

Tímto Vás žádáme, opět dodržujte rozestupy dvou metrů. Do šaten vstupujte pouze po dvou dětech v doprovodu jednoho zákonného zástupce (1dítě = 1zákonný zástupce). Do budovy se osoby budou vpouštět v omezeném počtu. Ráno se nebude využívat zvonek na třídy. Při vstupu do budovy budou ráno v provozu dveře Medvídků a Koťátek. Naplánujte si proto příchod do mateřské školy v dostatečném časovém předstihu (doba přijetí dítěte do třídy se prodlouží).

Respektováním a dodržováním těchto pravidel chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás, pedagogické pracovníky a provozní personál mateřské školy. V naší mateřské škole se budeme maximálně snažit, aby nedocházelo k přenosu jakéhokoliv infekčního onemocnění v rámci onemocnění COVID-19, ještě více zpřísníme pravidla hygieny včetně důležitého prvku nácviku mytí rukou u dětí.

U vchodových dveří bude přichystaná dezinfekce pro rodiče. Vše je přizpůsobeno mateřské škole dle pravidel bezpečnosti, hygienickým podmínkám a zachování zdraví nás všech. 

PLAVECKÁ VÝUKA

V úterý 13. 10. a 20.10.2020 se plavecká výuka nekoná, je pozastavena z důvodu Covidu (uzavření bazénů).

O dalším možném zahájení nás bude plavecká škola informovat a my budeme informovat vás.

Pokud to situace dovolí budou dětem lekce nahrazeny.

Úplata školného na nový školní rok 2020/2021