Přidán příspěvek do sekce Akce na jednotlivý měsíc


PLAVECKÁ VÝUKA

V úterý 13. 10. a 20.10.2020 se plavecká výuka nekoná, je pozastavena z důvodu Covidu (uzavření bazénů).

O dalším možném zahájení nás bude plavecká škola informovat a my budeme informovat vás.

Pokud to situace dovolí budou dětem lekce nahrazeny.

Úplata školného na nový školní rok 2020/2021