Přidán příspěvek do sekce Zápis do MŠ

NOVÉ OZNÁMENÍ K OPATŘENÍ ZÁPISU

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Mateřská škola Velké Němčice, oznamuje, že na základě doporučení MŠMT v souvislosti s epidemií COVID - 19, bude zápis do mateřské školy probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců

od 2.5. 2021 do 5.5.2021.

Veškeré informace naleznete v záložce "ZÁPIS DO MŠ"

Šedová Táňa

ředitelka mateřské školy


Provoz mateřské školy bude zahájen v pondělí 12.4.2021 pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro děti IZS. Bližší informace obdrželi rodiče do e-mailové zprávy


Vážení rodiče,

dle Usnesení vlády č. 100/2021 z 26.2.2021 jsou všechny mateřské školy v ČR od pondělí 1.3. 2021 do odvolání uzavřeny, tedy i naše mateřská škola.

Úplata školného dle doby uzavření školy bude adekvátně krácena.

Budeme připravovat materiály pro distanční výuku i odkazy na stránky s možnými činnostmi pro předškolní děti.

K dispozici budou v nejbližších dnech.

Distanční vzdělávání budou vždy zadávány týdenní úkoly pro děti. Budeme rádi (dle Vašich možností) za zpětnou vazbu. Rodiče dětí, které nebudou mít možnost tisknout materiály, si je budou moci vyzvednout v mateřské škole. Termín a čas upřesníme až se všechny učitelky v pondělí dostaví do zaměstnání a dohodnou se na postupu.

Při uzavření mateřské školy má rodič, který zůstává s dítětem doma, nárok na čerpání OČR (ošetření člena rodiny), formulář k OČR najdete na ČSSZ ePortál.

Svoje dotazy pište na e-mail ředitelky: msvelkenemcice@email.cz

Vím, že doba není jednoduchá. Všichni už jsme z toho unavení, ale PROSÍM, zkusme to ještě vydržet.

Apeluji na Vaši lidskou ohleduplnost a osobní zodpovědnost - bedlivě pozorujte sebe i Vaše děti, v zájmu všech se nenavštěvujte navzájem.

Nákaza se projevuje nenápadně, přesouvá se ve větší míře než dříve na děti, které mnohdy naprosto bez příznaků nebo s velmi nepatrnými příznaky jsou přenašeči viru. Věnujte pozornost jejich projevům jako je jednorázový průjem, bolest hlavy, bolest břicha, zvracení nebo nutkání ke zvracení, malátnost, zvýšená únava, spavost, nechuť k jídlu či k běžným činnostem, které dělají jinak rády, rozostřené vidění, plačtivost, "bezdůvodně" krátkodobě zvýšená teplota, sekret z nosu nebo naopak pocit sucha v nose a na sliznicích.

Nové informace budeme pravidelně zveřejňovat

Přeji Vám i Vašim dětem pevné zdraví

Šedová Táňa, ředitelka mateřské školy

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci jsme opět zpřísnili hygienické podmínky při vstupu do mateřské školy.

Tímto Vás žádáme, opět dodržujte rozestupy dvou metrů. Do šaten vstupujte pouze po dvou dětech v doprovodu jednoho zákonného zástupce (1dítě = 1zákonný zástupce). Do budovy se osoby budou vpouštět v omezeném počtu. Ráno se nebude využívat zvonek na třídy. Při vstupu do budovy budou ráno v provozu dveře Medvídků a Koťátek. Naplánujte si proto příchod do mateřské školy v dostatečném časovém předstihu (doba přijetí dítěte do třídy se prodlouží).

Respektováním a dodržováním těchto pravidel chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás, pedagogické pracovníky a provozní personál mateřské školy. V naší mateřské škole se budeme maximálně snažit, aby nedocházelo k přenosu jakéhokoliv infekčního onemocnění v rámci onemocnění COVID-19, ještě více zpřísníme pravidla hygieny včetně důležitého prvku nácviku mytí rukou u dětí.

U vchodových dveří bude přichystaná dezinfekce pro rodiče. Vše je přizpůsobeno mateřské škole dle pravidel bezpečnosti, hygienickým podmínkám a zachování zdraví nás všech. 

Úplata školného na nový školní rok 2020/2021