Vážení rodiče,

na základě doručené zprávy z MŠMT, Vás informujeme, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 6.5.2021 potvrzujeme otevření mateřské školy pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.

Stále platí dodržování bezpečnostních a hygienických podmínek ve vnitřních prostorách mateřské škole (nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu, dodržování rozestupu).

Do budovy se budou vpouštět po dvou dětech do každé šatny s jedním doprovodem (1 dítě x 1 osoba).

Šedová Táňa

Ředitelka mateřské školy

Úplata školného na nový školní rok 2021/2022


Prázdinový provoz

NOVÉ OZNÁMENÍ K OPATŘENÍ ZÁPISU

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Mateřská škola Velké Němčice, oznamuje, že na základě doporučení MŠMT v souvislosti s epidemií COVID - 19, bude zápis do mateřské školy probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců

od 2.5. 2021 do 5.5.2021.

Veškeré informace naleznete v záložce "ZÁPIS DO MŠ"

Šedová Táňa

ředitelka mateřské školyVážení rodiče,

vzhledem k situaci jsme opět zpřísnili hygienické podmínky při vstupu do mateřské školy.

Tímto Vás žádáme, opět dodržujte rozestupy dvou metrů. Do šaten vstupujte pouze po dvou dětech v doprovodu jednoho zákonného zástupce (1dítě = 1zákonný zástupce). Do budovy se osoby budou vpouštět v omezeném počtu. Ráno se nebude využívat zvonek na třídy. Při vstupu do budovy budou ráno v provozu dveře Medvídků a Koťátek. Naplánujte si proto příchod do mateřské školy v dostatečném časovém předstihu (doba přijetí dítěte do třídy se prodlouží).

Respektováním a dodržováním těchto pravidel chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás, pedagogické pracovníky a provozní personál mateřské školy. V naší mateřské škole se budeme maximálně snažit, aby nedocházelo k přenosu jakéhokoliv infekčního onemocnění v rámci onemocnění COVID-19, ještě více zpřísníme pravidla hygieny včetně důležitého prvku nácviku mytí rukou u dětí.

U vchodových dveří bude přichystaná dezinfekce pro rodiče. Vše je přizpůsobeno mateřské škole dle pravidel bezpečnosti, hygienickým podmínkám a zachování zdraví nás všech.