Zápis do mateřské školy

Prosíme rodiče, aby formuláře vyplňovali čitelně hůlkovým písmem.


Věci potřebné do MŠ


Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Evidenční list dítěte 

Co by dítě mělo umět před zápisem 

Kritéria pro příjetí dítěte na rok 2021-2022