Zápis do mateřské školy

Prosíme rodiče, aby formuláře vyplňovali čitelně hůlkovým písmem.


Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Evidenční list dítěte 

Kritéria pro příjetí dítěte pro školní rok 2022-2023

Podmínky k zápisu pro školní rok 2022-2023

Co by dítě mělo zvládnout před nástupem do Mateřské Školy