Zápis do mateřské školy

Prosíme rodiče, aby formuláře vyplňovali čitelně hůlkovým písmem.


NOVÉ OZNÁMENÍ K OPATŘENÍ ZÁPISU

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Mateřská škola Velké Němčice, oznamuje, že na základě doporučení MŠMT v souvislosti s epidemií COVID - 19, bude zápis do mateřské školy probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců

od 2.5. 2021 do 5.5.2021.

Šedová Táňa

ředitelka mateřské školy


Podmínky k zápisu 2021 - 2022

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Evidenční list dítěte 

Co by dítě mělo umět před zápisem 

Kritéria pro příjetí dítěte na rok 2021-2022