Doporučení a pokyny MŠ

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Doporučení MŠMT k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu

Stanovisko MŠMT k poskytováni nebo organizování placených kroužků v mateřských školách

Pokyn MŠMT k problematice výskytu vši dětské

Informace o dění v MŠ

Vnitřní zprávy o dění v mateřské škole a veškeré důležité informace získávají zákonní zástupci prostřednictvím plakátků umístěných v jednotlivých šatnách, na informačním stole v mateřské škole, ve venkovních vitrínách, informační televize při vstupu do budovy mateřské školy, prostřednictvím webových stránek a e-mailové pošty, která slouží i pro různá sdělení od zákonných zástupců pro učitelky a ředitelku mateřské školy.


Oslava narozenin

Prosíme rodiče, aby dětem v případě oslavy narozenin v mateřské škole nedávali žádné tvrdé ani gumové bonbóny, které by jim mohly uvíznout v krku. Na základě zkušeností a z důvodu předcházení rizik doporučujeme např. malé čokoládky.

Podle zákona 107,137 vyhlášky o školním stravování se nesmí žádné potraviny vynášet z mateřské školy.

Do školy nemůžeme od Vás přijmout ani moučníky a další výrobky připravené doma. Tyhle produkty můžeme přijmout pouze od výrobců. Děkujeme za pochopení.


Oznámení rodičům

Rodiče si při přivádění a odvádění dětí zvoní jednotlivě na zvonky tříd, kde ohlásí své jméno a jednotlivě vchází do budovy - neumožňují vstup ostatním rodičům (navzájem se rodiče do budovy NEPOUŠTÍ).


Bezpečnostní opatření

V souladu s ustanovením § 102, odst.6 zákona 262/2006 Sb. v platném znění, zákona č. 239/2000 v platném znění a dalších předpisů stanovuji tímto způsob zajištění plnění povinností při vzniku mimořádné události.

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI DĚTÍ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY:

Mateřská škola je uzamčena již od ranních hodin, tzn. 6:30 - 16:15.

Rodiče zvoní při přivádění a odvádění dětí na třídy. V době od 7:30 do 8:00 je u vchodových dveří přítomen zaměstnanec mateřské školy.

V zájmu rodičů je, aby dodržovali bezpečnostní systém - zavírání vchodových dveří a hlídali si, kdo s nimi vchází do budovy a neumožňovali vstup do budovy neoprávněným osobám (pokud si sami nejsou jisti, že tato osoba nemá co do činění s odváděním dětí - nepouští ji do budovy). Každá neoprávněná osoba má možnost volby se ohlásit u ředitelky školy nebo na třídách formou zvonku nebo telefonu.

Toto je jediný způsob, jak můžete zajistit bezpečí a ochranu vašich děti proti vstupu neoprávněných osob do budovy.

O tomto opatření poučte i sourozence a osoby zmocněné k přivádění a odvádění dětí z MŠ.