Základní informace o naší MŠ

Velké Němčice se rozprostírají na levém břehu řeky Svratky v nadmořské výšce 184 m n. m. v rovinatém území. V jejich blízkosti se nacházejí porosty lužních lesů a v dálce lze spatřit siluetu Pálavských vrchů. Hlavní komunikace od Hustopečí k Brnu ponechává staré sídelní jádro stranou, takže náves s kostelem, starou školou a radnicí leží od této komunikace směrem západním.

První zmínky o mateřské škole Velké Němčice jsou z roku 1946, kdy vznikl žňový dětský útulek, který byl panem Alfonsem Melichárkem postupně přeměněn v regulérní mateřskou školu. Z důvodu nevyhovující kapacity a technického stavu budovy byla postavena nová školka, která zahájila svůj provoz v nové budově 19. března 1984. Od 1. 1. 2003 je příspěvkovou organizací. Budova mateřské školy je trojtřídní a navštěvují ji děti od 2 do zpravidla 6 let. Děti jsou přijímány do mateřské školy do dané kapacity školy, v případě vyššího počtu zájemců o přijetí jsou přijímány podle kritérií daných ve směrnici mateřské školy. Zápis probíhá v květnu, oznámení o zápisu je vyvěšeno na informačním místě v mateřské škole, na webových stránkách školy, ve zpravodaji městyse a na infokanále.

Budova mateřské školy je jednopodlažní. Všechny tři třídy jsou homogenní s celodenním provozem. Každá třída má svůj samostatný vchod do budovy, má svou samostatnou ložnici a je vybavena herními prvky odpovídajícími věku dítěte. Prostor ve třídách umožňuje dětem uplatnit jejich zájmy a potřeby. Hračky a pomůcky jsou dětem dostatečně přístupné, nábytek odpovídá antropometrickým požadavkům. Všechny třídy jsou vybaveny počítačem s výukovými programy a dvě třídy disponují interaktivní tabulí. Třída slouží ve vymezeném prostoru i na klidný odpočinek dle individuálních potřeb dětí. Všechny třídy mají svoje samostatné sociální zařízení a šatny.

Časový horizont

V roce 2009

 • Prošla budova rekonstrukcí, při které byly vyměněny okna, budova byla zateplena a byla provedena nová fasáda.
 • Ve vnitřních prostorách školy byly nainstalovány nové radiátory.

V roce 2011

 • Z důvodu bezpečnosti jsme rekonstruovali prostor kotelny mateřské školy.
 • Pořídili jsme nové prošívané lůžkoviny, skříně na lůžkoviny a nové postýlky.
 • Sekačka na trávu.
 • Dovybavení kanceláře nábytkem.
 • Lino schodiště.

V letech 2012-2014

 • Rekonstrukce sociálního zařízení ve všech třídách.

            Pořízení interaktivní tabule do jedné třídy, vestavěna skříň na ukládaní dokumentů(archív).

 • Zahradní prvky na školní zahradu (houpačky, lanová prolézačka, kyvadlová houpačka),

zahradní domek na odkládaní zahradního nářadí a náčiní.

 • Dovybavení nábytek třídy Medvídků a zádveří ve středové chodbě.
 • Bezpečnost budovy byla zajištěna pořízením alarmu.
 • Vysavač s čističkou vzduchu.
 • Koberce do hracích prostor ve všech třídách.
 • Nové osvětlení ve třídách.

V roce 2015

 • Byla provedena elektroinstalace a výměna osvětlení v prostorách celé budovy mateřské školy.
 • Výměna interiérových dveří a výměna lina ve dvou třídách.
 • Vybudování zázemí pro pedagogické a provozní zaměstnance (sborovna).
 • Rekonstrukce letního sociálního zařízení a sociální zařízení pro zaměstnance školy, kryty na radiátory na sociálním zařízení.
 • Další skříňky na ukládání postýlek.
 • Demontáž a výměna lina třída - Koťátek a Medvídků

V roce 2016

 • Podařila se nám rekonstrukceškolní zahrady, která byla slavnostně otevřena v září 2016 k příležitosti 70. výročí založení mateřské školy (úprava terénu, zahraní prvky, výsadba keřů, stromů a rostlin, nátěry, pergola.

(rok založení mateřské školy 1946-2016)

 • Výměna lina v ostatních prostorách budovy.
 • Nové prostory v přízemí pro třídu Medvídků a Koťátek (botníky, lavečky, skříňky).
 • Sítě do oken proti nežádoucímu hmyzu.
 • Vestavěné skříně na ukládání pomůcek a materiálů ve středové chodbě a ředitelně.

V roce 2017-2018

 • Lino středová chodba.
 • Interaktivní tabule třída Koťátek.
 • PC třída Koťátek a Medvídků.
 • Posilovací dětské fitness stroje.
 • Zahradní houpadla-vosí hnízdo, loď.
 • Pítko na školní zahradu.
 • Dětské zahradní stoly a lavice pod pergolu 

V roce 2019

 • Mlhoviště, kolotoč na školní zahradu.
 • Dovybavení ředitelny nábytkem.
 • Reklamní televize do středové chodby v přízemí.
 • Nainstalována klimatizace ve dvou třídách a v ředitelně.

V roce 2020

 • Naistalována klimatizace i ve třetí třídě.
 • LCD TV do třídy Berušek, která slouží k projekci a vzdělávacím programům pro nejmladší děti.
 • Zahradní domeček se skluzavkou a pískovištěm vedle budovy MŠ.
 • Kostýmy pro děti a učitelky na různá vystoupení a akce.
 • Nové webové stránky řízené administrátorem.

V roce 2021

 • Pokládka nových koberců do všech tříd.
 • Obnova školní zahrady o další zahradní prvky (multifunkční pracovní stoly-ponky s nářadím, nové obložení a zastínění otevřené pergoly pro vytvoření letní dětské kuchyňky, nerezová skluzavka ve svahu se zastíněním, dřevěná přesýpací konstrukce-písečný svět, dřevěný komplex - vodní svět.

K mateřské škole patří přilehlá prostorná školní zahrada, která slouží nejen dětem ale i jejich rodičům při pořádání společných akcí. Součástí zahrady jsou hrací prvky - indiánský totem, herní sestava se skluzavkou, pružinová houpadla, houpačky, fotbalové branky, lanová prolézačka, dřevěná - "opičí dráha, pískoviště, tabule na kreslení, svah na bobování, zákoutí s dřevěným domečkem a terasou na skalce s přechodovou lávkou a dětskou betonovou skrýší, kamenná zídka porostlá travinami oddělující svah od chodníčku, mlhoviště umístěné na ploše s drobnými kamínky, velké přírodní kameny dotvářející funkčnost přírodní zahrady, smyslová stezka, přírodní koutek s otevřenou pergolou, budky pro ptáčky, "hmyzí hotýlky", tunely a týpí z vrbového proutí, horolezecká stěna, dopravní hřiště - dopravní značky, semafor, velké traktory, koloběžky, odrážedla, zastřešená pergola s posezením, která nám slouží v letních měsících jako ochrana před sluníčkem a především ji využíváme pro venkovní vzdělávání dětí za méně příznivého počasí.

Na území zahrady mateřské školy se nachází objekt chráněný památkovým úřadem, tzv. Kaplička, patřící k zámku v obci.

Součástí budovy je školní kuchyně, která je samostatným právním subjektem. Do stravování jsou zařazovány produkty zdravé výživy a je zajišťován pitný režim po celý den pobytu dětí v mateřské škole.

Naše mateřská škola pracuje podle vlastního ŠVP PV vypracovaného kolektivem pedagogických pracovníků v souladu s RVP PV s motivačním názvem "Sluníčko je náš kamarád", který vyhovuje potřebám dětí a podmínkám naší mateřské školy. ŠVP PV je variabilní a aktualizujeme ho (z důvodu personálních změn, provozu mateřské školy a inovací akcí a projektů atd.). Snažíme se aktivně zapojovat do spolupráce s ekologickým environmentálním centrem Lipka, s odloučeným pracovištěm "Jezírko Soběšice" a navázali jsme kontakt s Ekocentrem Trkmanka Velké Pavlovice a jiné. Environmentální výchova je součástí našeho ŠVP PV, kde vedeme děti k zodpovědnému chování vůči přírodě, životnímu prostředí a vlastnímu zdraví. Seznamujeme děti s kulturními tradicemi, některé z nich udržujeme a učíme děti, aby si jich vážily.

V roce 2022

      -Multifunkční plocha s EPDM povrchem-Realizace betonové plochy na školní zahradě - bezpečné dopravní           hřiště pro děti.

       měkký, barevný, tvarovaný, zábavný ve 3D, atraktivní, zdravotně nezávadný,
       certifikovaný povrch multifunkční (SmartSoft) jako dopravní hřiště
       s využitím dalších možných zábavných motivačních her rozvíjející pohyb u
       dětí.

     -Pro provozní zaměstnance byla pořízena -zahradní technika, nářadí, náčiní pro údržbu budovy MŠ

     -Nové čalounění sedaček (válecích mazlíků) a
      polštářů pro děti do všech tříd.

     -Prosvětlovací panely do tříd
      k environmetálnímu vzdělávání s možností pozorovaní a sledování
      různých přírodnin.

     -Rozvoj digitalizace - na základě

      dotačního programu MŠMT jsme dětem pořídili učební
      pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence, programové stavebnice, tablety a                  výukový vzdělávací program
      na interaktivní tabuli, PC a tablety.

 • - Zabudování dalších zahradních prvků na školní zahradu (k dopravnímu
  hřišti byly pořízeny pro děti stojací dřevěné tabule jako čerpací stanice, basketbalový
  koš a tabule s kolem štěstí pro zpestření a možností vytočit si
  naprogramované úkoly).
 • Nová montáž telekomunikačních kabelových rozvodů s pořízením domovního videotelefonu ve všech třídách a kanceláře mateřské školy.