Základní informace o naší MŠ

Velké Němčice se rozprostírají na levém břehu řeky Svratky v nadmořské výšce 184 m n. m. v rovinatém území. V jejich blízkosti se nacházejí porosty lužních lesů a v dálce lze spatřit siluetu Pálavských vrchů. Hlavní komunikace od Hustopečí k Brnu ponechává staré sídelní jádro stranou, takže náves s kostelem, starou školou a radnicí leží od této komunikace směrem západním.

První zmínky o mateřské škole Velké Němčice jsou z roku 1946, kdy vznikl žňový dětský útulek, který byl panem Alfonsem Melichárkem postupně přeměněn v regulérní mateřskou školu. Z důvodu nevyhovující kapacity a technického stavu budovy byla postavena nová školka, která zahájila svůj provoz v nové budově 19. března 1984. Od 1. 1. 2003 je příspěvkovou organizací. Budova mateřské školy je trojtřídní a navštěvují ji děti zpravidla od 2 do 6 let. Děti jsou přijímány do mateřské školy do dané kapacity školy, v případě vyššího počtu zájemců o přijetí jsou přijímány podle kritérií daných ve směrnici mateřské školy. Zápis probíhá v květnu, oznámení o zápisu je vyvěšeno na informačním místě v mateřské škole, na webových stránkách školy, ve zpravodaji městyse a na infokanále.

Budova mateřské školy je jednopodlažní. Všechny tři třídy jsou homogenní s celodenním provozem. Každá třída má svůj samostatný vchod do budovy, má svou samostatnou ložnici a je vybavena herními prvky odpovídajícími věku dítěte. Prostor ve třídách umožňuje dětem uplatnit jejich zájmy a potřeby. Hračky a pomůcky jsou dětem dostatečně přístupné, nábytek odpovídá antropometrickým požadavkům. Všechny třídy jsou vybaveny počítačem s výukovými programy a dvě třídy disponují interaktivní tabulí. Třída slouží ve vymezeném prostoru i na klidný odpočinek dle individuálních potřeb dětí. Všechny třídy mají svoje samostatné sociální zařízení a šatny.

V roce 2009 prošla budova rekonstrukcí, při které byly vyměněny okna, budova byla zateplena a byla provedena nová fasáda. Ve vnitřních prostorách školy byly nainstalovány nové radiátory

V roce 2011 jsme z důvodu bezpečnosti rekonstruovali prostor kotelny mateřské školy

V letech 2013 - 2015 proběhla rekonstrukce sociálního zařízení ve všech třídách a letního sociálního zařízení a sociální zařízení pro zaměstnance školy

V roce 2015 byla provedena elektroinstalace a výměna osvětlení v prostorách celé budovy mateřské školy, výměna interiérových dveří a výměna lina ve dvou třídách

V roce 2016 se nám podařila rekonstrukce školní zahrady, která byla slavnostně otevřena v září 2016 k příležitosti 70. výročí založení mateřské školy (rok založení mateřské školy

1946 - 2016). Dále proběhla výměna lina v ostatních prostorách budovy

V roce 2019 byla nainstalována klimatizace ve dvou třídách a v ředitelně

V roce 2020 byla nainstalována klimatizace i v poslední třídě mateřské školy

K mateřské škole patří přilehlá prostorná školní zahrada, která slouží nejen dětem ale i jejich rodičům při pořádání společných akcí. Součástí zahrady jsou hrací prvky - indiánský totem, herní sestava se skluzavkou, pružinová houpadla, houpačky, fotbalové branky, lanová prolézačka, dřevěná - "opičí dráha, pískoviště, tabule na kreslení, svah na bobování, zákoutí s dřevěným domečkem a terasou na skalce s přechodovou lávkou a dětskou betonovou skrýší, kamenná zídka porostlá travinami oddělující svah od chodníčku, mlhoviště umístěné na ploše s drobnými kamínky, velké přírodní kameny dotvářející funkčnost přírodní zahrady, smyslová stezka, přírodní koutek s otevřenou pergolou, budky pro ptáčky, "hmyzí hotýlky", tunely a týpí z vrbového proutí, horolezecká stěna, dopravní hřiště - dopravní značky, semafor, velké traktory, koloběžky, odrážedla, zastřešená pergola s posezením, která nám slouží v letních měsících jako ochrana před sluníčkem a především ji využíváme pro venkovní vzdělávání dětí za méně příznivého počasí.

Na území zahrady mateřské školy se nachází objekt chráněný památkovým úřadem, tzv. Kaplička, patřící k zámku v obci.

Součástí budovy je školní kuchyně, která je samostatným právním subjektem. Do stravování jsou zařazovány produkty zdravé výživy a je zajišťován pitný režim po celý den pobytu dětí v mateřské škole.

Naše mateřská škola pracuje podle vlastního ŠVP PV vypracovaného kolektivem pedagogických pracovníků v souladu s RVP PV s motivačním názvem "Sluníčko je náš kamarád", který vyhovuje potřebám dětí a podmínkám naší mateřské školy. ŠVP PV je variabilní a aktualizujeme ho (z důvodu personálních změn, provozu mateřské školy a inovací akcí a projektů atd.). Snažíme se aktivně zapojovat do spolupráce s ekologickým environmentálním centrem Lipka, s odloučeným pracovištěm "Jezírko Soběšice" a navázali jsme kontakt s Ekocentrem Trkmanka Velké Pavlovice a jiné. Environmentální výchova je součástí našeho ŠVP PV, kde vedeme děti k zodpovědnému chování vůči přírodě, životnímu prostředí a vlastnímu zdraví. Seznamujeme děti s kulturními tradicemi, některé z nich udržujeme a učíme děti, aby si jich vážily.